Hledat
Menu

Odstoupení od kupní smlouvy

Internetový obchod: www.umenistolovat.cz

Prodávající:

podnikatele/obchodní společnosti: Design gastro s.r.o.
se sídlem Svojsíkova 1436/9, Praha 6, 169 00
identifikační číslo: 05656974
zapsané v OR: Spisová značka 268476 C, Městský soud v Praze
adresa elektronické pošty: obchod@umenistolovat.cz
provozovna: Patočkova 83, 169 00 Praha 6 – Břevnov

Kupující – odesílatel

Jméno a příjmení

 

Bydliště

 

Číslo účtu pro vrácení platby

 

Kontakt - e-mail, tel. číslo pro komunikaci

 

Identifikace objednávky / kupní smlouvy

Datum objednávky

 

Číslo objednávky / faktury

 

Datum dodání/vyzvednutí

 

Požadovaná cena zboží a dopravy k vrácení

 

Název zboží a hodnota

 

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání částky za kupní cenu a dopravu v uvedené výši na můj výše uvedený účet nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ……………… dne ……….

 

Přílohy: Doklad o koupi

……………………………………………………….

(podpis spotřebitele)

Odebírání novinek

Chcete-li dostávat informace o novinkách na svůj e-mail, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (8.2 + 34.1) *

Nahoru